излъчване

излъчване
същ. - отделяне, радиация
същ. - издаване, изпускане, изхвърляне, секрет
същ. - лъчение, електронна емисия, емисия
същ. - радиопредаване
същ. - святкане, искрене, блещукане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • блещукане — същ. бляскане, светлеене, проблясък, светлина, мъждукане, мъждеене същ. примигване, трепкаща светлина същ. лъч същ. проблясване, блясък същ. святкане, искрене, излъчване …   Български синонимен речник

  • електронна емисия — словосъч. излъчване, лъчение, емисия …   Български синонимен речник

  • еманация — същ. отделяне, отлъчване, излъчване същ. излъчено вещество, миризма, миризми, изпарения …   Български синонимен речник

  • емисия — същ. излъчване, лъчение, електронна емисия същ. радиопредаване …   Български синонимен речник

  • издаване — същ. издание, публикуване, пускане, тираж същ. излизане същ. изпускане, изхвърляне, отделяне, излъчване, секрет същ. предаване същ. разгласяване, разкриване, откриване …   Български синонимен речник

  • изпускане — същ. издаване, изхвърляне, отделяне, излъчване, секрет същ. изтегляне, изсмукване, изпомпване …   Български синонимен речник

  • изхвърляне — същ. издаване, изпускане, отделяне, излъчване, секрет същ. мятане, хвърляне, подхвърляне същ. премахване, отстраняване, освобождаване същ. запращане, изстрелване …   Български синонимен речник

  • искрене — същ. бляскане, блясък, пламване същ. святкане, блещукане, излъчване …   Български синонимен речник

  • лъчение — същ. излъчване, радиация същ. електронна емисия, емисия …   Български синонимен речник

  • отделяне — същ. издаване, изпускане, изхвърляне, излъчване, секрет същ. изолация, изолиране, уединяване същ. обособяване, сортиране същ. откъсване, откъснатост, обособеност същ. разделяне същ. разединение, разрив …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”